קרנות פנסיה

כניסה לחשבונך מידע נוסף

קרן גמלאות של עורכי הדין בישראל

הלמן – אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ – הודעה על העברת ניהול

ביום 31.01.2015 ובהתאם להסכם בין הצדדים מיום 21.10.2014, הושלמה עסקה להעברת פעילות קרן הפנסיה הותיקה – "קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע"מ (בניהול מורשה)" (מ.ה.389) ("תכנית קרן עו"ד") מניהולה של "קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע"מ" ("קרן עורכי דין") לניהולה של החברה המנהלת בנאמנות עבור עמיתי תכנית קרן עו"ד ("העסקה"). – מספר הקרן 389

קרן גמלאות של עורכי הדין בישראל, הרכב נכסי הקופה 30.11.16

טבלת תשואות ויתרת נכסים ליום 30.11.16

תשואה לתקופה תשואה
תשואה מצטברת מתחילת שנת 2016 5.32%
תשואה לשנת 2015 6.78%
תשואה לשנת 2014 7.60%
התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול
יתרה לתקופה באלפי ש"ח 576,448
שיעור ממוצע של דמי ניהול לשנת 2014 0.61%
שיעור ממוצע עמלות שנגבו בשנת 2014 0.04%

הרכב נכסים חודשי

ChartImg (8)

התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

*האחוזים באפיקים אלה מבטאים את שיעורי האחזקה. שיעורי החשיפה בפועל לקופות הנ"ל עשויה להיות שונה עקב השקעה בנגזרים פיננסים. התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר בכדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. המידע נועד בכדי להסב את תשומת הלב בלבד ואינו מהווה ייעוץ מכל סוג שהוא. האמור לעיל אינו מהווה שיווק השקעות או תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.