בית השקעות – הלמן אלדובי
כניסה
פגישה אישית חינם!
מעוניינים להכיר אותנו?
מלאו את פרטיכם ונציגינו ייצרו עמכם קשר בהקדם לתיאום פגישה אישית חינם.
שם:
טלפון:
דוא"ל:
קוד:

שלח
לקוחות הלמן אלדובי
נשמח לעמוד לרשותכם
בכל שאלה ובקשה
  דף הבית > מרכז מידע > מאמרים גמל והשתלמות > מיסוי פנסיוני  

הטבות מס בגין הפקדות עבור קופת גמל לשכירים לשנת 2013

כתב: אייל סיאני, מנהל פרויקטים
ינואר 2013

מדינת ישראל מעודדת חיסכון פנסיוני לטווח ארוך באמצעות מתן הטבות מס ייחודיות ומשמעותיות לכל מי שמפקיד עבור קופת גמל לקצבה.
על מנת להקל על ציבור החוסכים השכירים אשר מפקידם כספים עבור קופות גמל לקצבה וכן לסייע בתכנון הטבות המס, מצאנו לנכון להציג בפניכם בצורה פשוטה וברורה את הטבות המס הניתנות לכם:

מושגי יסוד

 • הכנסה מזכה - ההכנסה השנתית החייבת של יחיד שמקורה בעבודה לפני חישוב הניכויים בעדה ניתנות הטבות במס על הפקדה עבור קופת גמל לקצבה. תקרת ההכנסה המזכה מתעדכנת מדי שנה.
 • ניכוי - הטבת מס שמשמעותה הקטנת ההכנסה החייבת לפני חישוב המס וכתוצאה מכך הקטנת ההכנסה החייבת במס, בהתאם לשיעור המס השולי של כל עמית. סכום ההפקדה המקסימאלי לצורך קבלת הטבת מס זו מוגבל בתקרת ההכנסה המזכה המתעדכנת מידי שנה.
 • ניכוי ממס לפי סעיף 47 – סעיף 47 בתקנות מס הכנסה דן בהטבות המס הניתנות בשל הפקדה עבור קופת גמל לקצבה לעצמאים ולשכירים שיש להם הכנסה שאינה מבוטחת.
 • זיכוי – הטבת מס שמשמעותה הפחתת המס לתשלום, דהיינו, החזר מס לעמית בשיעור של 35% מהסכום שהפקיד עבור קופת גמל לקצבה. סכום ההפקדה המקסימאלי לצורך קבלת הטבת מס זו מוגבל בתקרת ההכנסה המזכה המתעדכנת מידי שנה.
 •  זיכוי לפי סעיף 45א – סעיף 45א בתקנות מס הכנסה דן בשיעור הזיכוי הניתן בשל הפקדה עבור קופת גמל לקצבה לעצמאים ולשכירים.
 • הכנסה מבוטחת – הכנסת עבודה בגינה שילם המעסיק בעד עובדו כספים עבור קופת גמל לקצבה וכן הכנסת עבודה בשלה זכאי עצמאי לקצבה.
 • הכנסה לא מבוטחת – הכנסת עבודה בגינה המעסיק לא מפקיד כספים עבור קופת גמל לקצבה.
 • עמית מוטב – מי שהופקדו בגינו כספים עבור קופת גמל לקצבה בשיעור של 16% מהשכר הממוצע במשק במונחים שנתיים.
   
הפקדות והטבות מס
על פי תקנות מס הכנסה עמית שכיר זכאי להטבות מס בדמות זיכוי (לפי סעיף 45א).
באם לשכיר יש הכנסה שאינה מבוטחת אזי יהיה זכאי בנוסף להטבת מס בדמות ניכוי (לפי סעיף 47ב2):

זיכוי
עמית שכיר רשאי להפקיד כספים עבור קופת גמל לקצבה עד 7% מהכנסתו המבוטחת.
הטבות המס יינתנו כנגד 7% מתקרת הכנסה מזכה חודשית של 8,600 ₪.
על סכום הפקדה זה יקבל הטבת מס בדמות זיכוי.

סכום הפקדה מקסימאלי לצורך הטבות מס
חישוב חודשי: 8,600*7%=602 ₪.     חישוב שנתי: 8,600*7%*12= 7,224 ₪.

שווי הטבת המס
שיעור הזיכוי הינו 35% כך שהשווי המקסימאלי השנתי של הטבת המס הינו 7,224*35%=2,528.4 ₪.
כלומר, על הפקדה של 7,224 ₪ נקבל החזר/זיכוי של 2,528.4 ₪.

דוגמא 1: שכיר בעל הכנסה מבוטחת חודשית של 10,000 ₪ יקבל זיכוי מקסימאלי חודשי עבור הפקדה של 7%*8,600=602 ₪.
דוגמא 2: שכיר בעל הכנסה מבוטחת חודשית של 5,000 ₪ יקבל זיכוי מקסימאלי חודשי עבור הפקדה של 7%*5,000=350 ₪.

בנוסף, עמית שכיר שאינו עמית מוטב רשאי להפקיד עבור קופת גמל לקצבה עד 5% ממשכורת ברוטו עד תקרת הכנסה מזכה חודשית של (8600 ש"ח) בניכוי הסכומים שהופקדו כעמית שכיר. על סכום הפקדה זו יקבל הטבת מס בדמות זיכוי.

ניכוי
באם לעמית שכיר שאינו עמית מוטב יש הכנסה לא מבוטחת אזי יהיה זכאי להטבת מס בדמות ניכוי כנגד הכנסה זו.
במקרה שכזה  רשאי עמית שכיר להפקיד עבור קופת גמל לקצבה עד 5% מההכנסה הלא מבוטחת עד תקרת הכנסה מזכה חודשית של 8,600 ₪ - הנמוך מביניהם. על סכום הפקדה זו יקבל הטבת מס בדמות ניכוי.
ניתן לבצע ניכוי לפי האמור לעיל בתנאי שסך ההכנסה החודשית המבוטחת אינה עולה על 34,000 ₪.

סכום הפקדה מקסימאלי לצורך הטבות מס
חישוב חודשי: 5%*8,600=430 ₪.   חישוב שנתי: 8,600*5%*12= 5,160 ₪.

שווי הטבת המס
שווי הטבת המס תלוי במדרגת המס השולי בה נמצא העצמאי.

דוגמא 1: שכיר בעל הכנסה לא מבוטחת חודשית של 9,000 ₪ יקבל ניכוי מקסימאלי חודשי עבור הפקדה של 5%*8,600=430 ₪.
דוגמא 2: שכיר בעל הכנסה לא מבוטחת חודשית של 5,000 ₪ יקבל ניכוי מקסימאלי חודשי עבור הפקדה של 5%*5,000=250 ₪.

עמית מוטב
עמית מוטב יכול לבצע הפקדות בשיעור של עד 16% בגין ההכנסה הלא מבוטחת עד תקרת הכנסה מזכה של 8,600 ש"ח –הנמוך מביניהם. על הפקדות אלו יקבל הטבות מס בדמות ניכוי וזיכוי.
אופן קבלת הטבות המס הינו לפי הסדר הבא: ניכוי, זיכוי, ניכוי נוסף.
ניתן להפקיד עד 11% לצורך ניכוי בגין שכר ברוטו של עד 34,400 ש"ח בניכוי שכר מבוטח אך לא יותר מ- 8,600 ש"ח. אם השכר המבוטח עולה על 34,400 ש"ח, אזי העמית אינו זכאי לניכוי.

סכום הפקדה מקסימאלי לצורך הטבות מס
1. ניכוי – חישוב חודשי: 7%*8,600=602 ₪.   חישוב שנתי: 8,600*7%*12= 7,224 ₪.
2. זיכוי - חישוב חודשי: 5%*8,600=430 ₪.   חישוב שנתי: 8,600*5%*12=5,160 ₪.
3. ניכוי נוסף - חישוב חודשי: 4%*8,600=344 ₪.   חישוב שנתי: 8,600*7%*12= 4,128 ₪.

סה"כ חישוב חודשי:16%*8,600=1,376 ₪.   סה"כ חישוב שנתי: 12*16%*8,600= 16,512 ₪.

שווי הטבת המס
ניכוי - שווי הטבת המס תלוי במדרגת המס השולי בה נמצא העצמאי.
זיכוי - שיעור הזיכוי הינו 35% כך שהשווי המקסימאלי השנתי של הטבת המס הינו 5,160*35%=1,806 ₪. כלומר, על הפקדה של 5,160 ₪ נקבל החזר/זיכוי של 1,806 ₪.

דוגמא מסכמת
נתונים:
- סך הכנסה חודשית חייבת של השכיר- 35,000 ש"ח
- הכנסה מבוטחת – 30,000 ש"ח  , הכנסה לא מבוטחת- 5,000 ₪.
- כנגד ההכנסה המבוטחת העובד מפריש 5% לתגמולים והמעסיק 13.83% (תגמולים ופיצויים).
- העמית הינו עמית מוטב היות ומפריש 16% מהשכר הממוצע במשק.

סכום הפקדה מקסימאלי לצורך הטבות מס בגין הכנסה מבוטחת
הפקדה לצורך זיכוי- 8,600*7%=602 ₪   

סכום הפקדה מקסימאלי לצורך הטבות מס בגין הכנסה לא מבוטחת
הפקדה לצורך ניכוי- ניתן לבצע ניכוי בתנאי שסך ההכנסה החודשית המבוטחת אינה עולה על 34,400 ₪. סכום ההפרש בין ההכנסה המבוטחת לתקרה האמורה לעיל הינו 4,400 ש"ח לאור האמור, יינתן לעמית ניכוי בגובה של 11%* 4,400 ש"ח = 484 ₪.
הפקדה לצורך זיכוי – 5,000*5%=250 ₪   הכותב איננו משפטן. קריאת סקירה זו הינה בכפוף לתנאיי השימוש באתר. סקירה זו הינה כללית ותמציתית ונועדה בכדי להסב את תשומת הלב בלבד. המידע המופיע בסקירה זו איננו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. הסקירה הנ"ל מהווה פרשנות של כותבה לדברי החקיקה אליהם היא מתייחסת והיא איננה ממצה או מתיימרת למצות את כלל החקיקה ו/או הפסיקה הקיימים בעניין. החברה איננה יכולה לערוב לשלמות ו/או לדיוק במידע המובא בסקירה זו. המידע המוצג בסקירה זה עשוי להשתנות מעת לעת, ואין החברה אחראית לעדכן ו/או לפרסם שינוי כאמור. נוסחם המלא של החוקים ו/או התקנות ו/או החוזרים אליהם מתייחסת סקירה זו מפורסם ברשומות.לרשימת הכתבות
 

יש לנו פתרונות מותאמים עבורכם!
 

אודות  |

עלון מידע  |

תנאי שימוש  |

גמל והשתלמות |

קרנות פנסיה  |

ניהול השקעות  |

ניהול תיקים  |

צרו קשר  |

הדפס  |

 שירות לקוחות  |

 קריירה  |

 מפת האתר  

 
הדפס  |  שירות לקוחות  |  קריירה  |  מפת האתר    

הלמן-אלדובי. טלפון: 03-6000100. פקס: 03-6116127. כתובתנו:  הרוקמים 26, חולון 5885849

כל הזכויות שמורות להלמן-אלדובי בית השקעות        
וחברותיו השונות. 
Powered by Aman Designed by
Aman UI&Design