קרנות השתלמות

מהי קרן השתלמות?

קרן השתלמות הינו מכשיר חסכון לטווח בינוני המיועדת הן לשכירים והן לעצמאיים. קרן השתלמות נועדה במקורה לשמש את העובדים למימון השתלמויות, אולם כיום קרן השתלמות משמשת על פי רוב כאפיק חיסכון כללי לטווח בינוני. החוסכים אשר מפקידים כספים עבור קרנות השתלמות נקראים "עמיתים". לכל עמית חשבון קרן השתלמות נפרד שבו נרשמות הפקדותיו לחשבון, משיכותיו ממנו, התשואה על השקעתו עבור אותה קרן השתלמות ודמי הניהול הנגבים מחשבונו. הכספים של קרן השתלמות מושקעים בהשקעות בהתאם להסדר התחיקתי ולתקנון הקופה. התשואה מחולקת בין עמיתי הקופה באופן יחסי לחלקם בנכסי הקופה
למידע נוסף >

רשימת מסלולי קרנות השתלמות

שם
מספר קופה
סוג קופה
תיאור
סך נכסים
הלמן-אלדובי השתלמות כללי 132 קרן השתלמות קרן השתלמות במסלול כללי המתאימה לעמיתים אשר רוצים להיחשף לתיק פנסיוני מגוון 2,765,388
הלמן-אלדובי השתלמות ישראל 9871 קרן השתלמות קרן השתלמות במסלול מתמחה המתאימה לעמיתים אשר רוצים להיחשף לתיק פנסיוני מגוון 23,048
הלמן-אלדובי השתלמות חו"ל 9870 קרן השתלמות קרן השתלמות במסלול מתמחה המתאימה לעמיתים אשר רוצים להיחשף לתיק פנסיוני מגוון 14,035
הלמן-אלדובי השתלמות פאסיבי-כללי 9869 קרן השתלמות קרן השתלמות במסלול כללי המתאימה לעמיתים אשר רוצים להיחשף לתיק פנסיוני מגוון 54,557
הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח עד 25% במניות 395 קרן השתלמות קרן השתלמות במסלול כללי המתאימה לעמיתים אשר רוצים להיחשף לתיק פנסיוני מגוון 206,245
הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח עד 15% במניות, 1367 קרן השתלמות קרן השתלמות במסלול כללי אשר עפ"י מדיניות ההשקעה נמנעת מהשקעה במניות ובני"ע המירים 232,726
הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח 736 קרן השתלמות קרן השתלמות במסלול אג"ח אשר מירב השקעותיה הנן באגרות חוב, הלוואות ופיקדונות ונמנעת מהשקעה במניות ובני"ע המירים 150,473
הלמן-אלדובי השתלמות שקלי 737 קרן השתלמות קרן השתלמות במסלול שקלי אשר מירב השקעותיה הנן באפיקים שקליים ונמנעת מהשקעה במניות ובני"ע המירים 102,566
הלמן-אלדובי השתלמות מניות 738 קרן השתלמות קרן השתלמות במסלול מנייתי אשר מירב השקעותיה הנן באפיקים מניתיים 42,515
הלמן-אלדובי השתלמות שריעה 2058 קרן השתלמות קרן השתלמות המשקיעה בהתאם לחוקי השריעה 4,449
הלמן-אלדובי השתלמות בניהול אישי 1489 קרן השתלמות קרן השתלמות בניהול אישי המנוהלת על ידי העמית או על ידי מנהל תיקים שנבחר על ידי העמית
**סך נכסי קרנות ההשתלמות המפורט לעיל, נקוב באלפי ש"ח. תאריך נכונות ופרטים נוספים בדף הקרן.

רשימת נכסים מאוחדת

רשימת נכסים מאוחדת - קופות גמל וקרנות השתלמותלרשימת הנכסים המאוחדת של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות בניהול הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ לחצ/י כאן>>